11
تشکر

آموزش وصل کردن یک قالب به وردپرس – بخش دوم

وردپرس

وردپرس

در این مطلب همانطور که در مطلب پیشین اشاره کردیم در مورد اتصال بخش Content (نمایش پستها) به وردپرپس بحث خواهیم کرد.

در ادامه همراه ما باشید…

همانطور که قالب را میبینید (دانلود قالب) بخش Content ما خودش دارای دو بخش است. یکی مطالب تصادفی و دیگری قسمت نمایش پست ها.

کدی که برای نمایش مطالب تصادفی استفاده میشود مانند زیر است:

<?php
 $args = array( 'numberposts' => 15, 'orderby' => 'rand' );
 $rand_posts = get_posts( $args );
 foreach( $rand_posts as $post ) : ?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>

ابتدا در خط دوم یک آرایه با دو خانه تعریف میکنیم. که نگهدارنده تنظیمات کوئری است که میخواهیم انجام دهیم. سپس در خط بعدی با استفاده از تابع get_posts در وردپرس کوئری را انجام میدهیم. این تابع لیست پست ها را به ما برمیگرداند. سپس با استفاده از یک foreach نام و آدرس هر یک از پست ها را درون لیست قرار میدهیم.

پس در فایل index.php خطهای 10 تا 14 را برداشته و کدهای بالا را قرار دهید. حالا اگر سایت را مشاهده کنید میبینید که مطالب به صورت تصادفی لیست میشوند.

نمایش پست ها

وردپرس برای نمایش پست ها از یک حلقه استفاده میکند. به این صورت که شما حلقه را داخل قالب میگذارید سپس حلقه اجرا میشود و شما با استفاده از توابعی, اطلاعات مورد نیازتان از یک پست را نمایش میدهید.

کد حلقه به صورت زیر است:

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();?>
  .
  .
  .
<?php endwhile; else: ?><?php endif; ?>

در بین این دو خطوط کدهای دیگر قرار میگیرد. در زیر بخشی از اطلاعات مورد نیاز که اغلب به آنها احتیاج داریم لیست شده است.

the_permalink() // آدرس پست را بر میگرداند
the_title(); // عنوان پست را بر میگرداند
echo get_the_category_list(' | '); // دسته های انتخاب شده برای پست را بر میگرداند که با پایپ از یکدیگر جدا میکند
the_content(''); // محتوای پست را بر میگرداند
the_author(); // نام ایجاد کننده پست را بر میگرداند
the_time('Y/m/d'); // زمان ایجاد پست را برمیگرداند
comments_popup_link( __('اولین نظر را بگذارید', 'your-theme' ),__( 'یک نظر','your-theme' ), __( '% نظر', 'your-theme' ); // لینک و تعداد نظرات را برمیگرداند
the_tags('tags: '); // لیست تگ های پست را بر میگرداند

ما در قالب در مکانهایی که نیاز داریم, از کدهای بالا استفاده میکنیم. نکته قابل توجه اینست که کدهای بالا را حتما باید داخل حلقه قرار دهید.

در مطلب بعدی در مورد اتصال بخش Sidebar به وردپرس و همچنین ایجاد فایل single.php صحبت خواهیم کرد.

دانلود قالب تا انتهای این آموزش

مطالب مرتبط:

آموزش وصل کردن قالب به وردپرس – بخش اول

آموزش وصل کردن قالب به وردپرس – بخش سوم

این مطلب از سری مطالب، متصل کردن قالب به وردپرس است

نظرات این مطلب بسته است.