8
تشکر

ارسال خطاهای سمت سرور به ایمیل

PHP – پی اچ پی

PHP – پی اچ پی

همیشه در زمان راه اندازی یک اپلیکیشن خطاهایی رخ میدهد. اما حتی زمانی که آن را در معرض استفاده برای کاربران قرار میدهید هم دچار خطا و Error خواهد شد. تشخیص این خطاها و برطرف کردن آنها جزء مهمی از پیشرفت اپلیکیشن محسوب میشود.

در PHP میتوان خطاهایی که رخ میدهد را با استفاده از یک دستگیره (Handler) گرفت و عملیات مناسب را برای آنها انجام داد. برای مثال بهترین کار ارسال به ایمیل خودتان است.

در ادامه همراه ما باشید…

کار اصلی با تابع set_error_handler انجام میشود. ما تابع خودمان را به عنوان دستگیره خطاها به PHP معرفی مکنیم. سپس هر خطایی که رخ دهد تابع ما اجرا میشود. تنها کار لازم ارسال خطا به ایمیل است.

<?php
 function err_report($number, $message, $file, $line, $vars) {
  $email = "<h4>An error <b>($number)</b> occurred on line <b>$line</b> and in the file: <b>$file</b></h4>
          <p>$message</p>";
          
  $email .= "

		

";
   
  $headers = 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";
  
  error_log($email, 1, 'mohsen.sh12@hotmail.com', $headers); 
  
 }
 
 set_error_handler('err_report');
 
 echo $somevarthatdoesnotexist; 
?>

درون این تابع تمام متغیرهای سراسری هم ارسال میشود (خط 6) که کمی باعث طولانی شدن ایمیل میشود.

توجه کنید که در خط 16 برای تست کردن ما کدی نوشته ایم که باعث ایجاد خطا میشود.

 • ف می‌گه:

  ممکنه به من بگین که اگر بخوام نمونه سایتم را برای تبلیغ داخل اینترنت قرار بدم باید چکار کنم؟

 • ف می‌گه:

  از سایت شما خیلی خوشم اومده.من تازه طزاحی سایت زا شروع کردم.ممکنه آموزش مرحله به مرحله
  ajaxرا برام بذارین؟فعلا ایمیلم مشکل داره


 • نظرات این مطلب بسته است.