14
تشکر

ارسال ایمیل توسط PHP

PHP – پی اچ پی

PHP – پی اچ پی

ارسال ایمیل در PHP خیلی راحت است. و اینکار توسط تابع mail انجام میشود. این تابع چهار آرگومان میگیرد.

mail (to, subject, message, headers);

یکی از مشکلاتی که در ارسال ایمیل بوجود می آید این است که اغلب میخواهیم فیلد from در زمان نمایش ایمیل، آدرس سرور ما نباشد. برای اینکار باید از آرگومان headers استفاده کرد. برای مثال زمانی که بدون استفاده از آرگومان headers ایمیل ارسال میکنیم کاربر ایمیل را از طرف user@domian.server.ir مشاهده میکند.

مشکل دیگر استایل دادن به ایمیل است، که در بعضی از موارد کدهای استایل اعمال نمیشود که مشکل هم توسط آرگومان headers قابل رفع است.

در ادامه با ما همراه باشید…

برای راحتی کار ما یک کلاس به نام send_email ساختیم, که در آن مقادیر آرگومان headers از قبل مقدار دهی شده است. که به صورت زیر است:

class send_email {
 
 public $from = "";
 public $to = "";
 public $subject = "";
 public $message = "";
 
 public function send(){
  $headers = 'From: '. strip_tags($this->from) . '' . "\r\n" .
           'Reply-To: ' . strip_tags($this->from) . '' . "\r\n" .
           'X-Mailer: PHP/' . phpversion() .
           'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" .
           'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n";
  
  mail($this->to, $this->subject, $this->message, $headers);
 }
}

برای استفاده از این کلاس ابتدا باید یک شی از آن بسازید سپس خصوصیت های from, to, subject و message را مقدار دهی کنید. سپس متد send را اجرا کنید. مانند زیر:

//>>> How to use:
$email = new send_email();

$email->from = "info@aparnet.ir";
$email->to = "mohsen.sh12@hotmail.com";
$email->subject = "My First Send Email with PHP.";
$email->message = 
 "<style type='text/css'>
  *{
   font-family: Tahoma;
   direction: rtl; 
   text-align: right;
  }
 </style>
 <div>
  <h2 style='color: #E18728; font-size: 40px; border-bottom: solid 2px #E18728; font-weight: normal;'>آپارنت<h2>
  <p style='font-size: 16px;'>این ایمیل توسط آپارنت برای شما ارسال شده است. لطفا پاسخ ندهید.<p>
 </div>'";

$email->send();

ایمیلی که توسط کد بالا دریافت کردیم مانند زیر است:

ارسال ایمیل توسط PHP

ارسال ایمیل توسط PHP

 • ali می‌گه:

  سلام
  میشه آموزش عضویت و فراموشی رمز عبور و فرم ورود و خروج را یاد بدهید

 • حسینی می‌گه:

  لطفا در مورد ارسال خبرنامه ایمیلی و ایمیلهای انبوه زمانبندی شده بدون فشار به سرور هم آموزش بنویسید.


 • نظرات این مطلب بسته است.