1
تشکر

نسخه جدید جی کوئری 1.9

نسخه جدید جی کوئری 1.9

نسخه جدید جی کوئری 1.9

این مطلب در دسته بندی مطالب جی کوئری است. جی کوئری را در اینجا دنبال کنید.

جی کوئری 1.9 در شش روز پیش منتشر شد. این نسخه یکی از نسخه هایی است که در تکامل جی کوئری نقش مهمی دارد.بعضی از ویژگی های حذف شده قرار است به صورت خلاصه تر و بهتر در نسخه 2 ارائه گردند و پایانی بر پشتیبانی از مرورگرهای IE6, 7و 8 است.

متد های حذف شده:

jQuery.browser() — removed
.live() events — use .on() instead
.die() — use .off() instead
.andSelf() — use .addBack() instead
.add() — nodes are now returned in document order with disconnected nodes (those not in the document) at the end. All sets which contain disconnected nodes follow this behavior
.after(), .before(), .replaceWith() — now return an unmodified jQuery set
.appendTo, .insertBefore, .insertAfter, .replaceAll — if no elements can be selected by the target selector, e.g. $(elements).appendTo("#not_found"), the resulting set is now empty
Ajax events must be attached to the document — not a DOM node, i.e. $(document).ajaxStart(...); rather than $("#node").ajaxStart(...);
radio/checkbox click events — now returns the checked state rather than the state it would have been in if .preventDefault() were not called
Order of focus events — blur events on the previous element are now fired prior to focus events on the new element
jQuery(htmlString) — htmlString is only considered to be HTML (rather than a selector) if it starts with a tag character
.attr() — you should normally use .prop()
“hover” pseudo-event — “hover” is no longer supported as a synonym for “mouseenter mouseleave”
jQuery.ajax returning an empty JSON result — this is now considered to be malformed JSON and throws an error


ویژگی های جدید

پشتیبانی از سلکتورهای جدید

:nth-last-child
:nth-of-type
:nth-last-of-type
:first-of-type
:last-of-type
: only-of-type
:target
:root
:lang

متد finish

متد .finish تمام انیمیشن های درحال اجرا را متوقف میکند و آخرین انیمشین را قرار میدهد. قبلا از .stop و .clearQueue استفاده میشد اما .finish بسیار راحتتر است.


زمان مهاجرت؟

کسانی که خیلی میخواهند مطمئن باشند باید چند هفته ای صبر کنند تا تمام مشکلات برطرف شود. همانطور که در متن نیز به آن اشاره شد این نسخه یک نسخه ای است که جی کوئری را برای مهجارت به نسخه 2 آماده میکند.

جی کوئری همچنان بهترین کتابخانه برای جاوا اسکریپت است. نظر شما چیست؟

اطلاعات بیشتر در سایت رسمی جی کوئری

  • علی می‌گه:

    جالب بود ممنون!


  • نظرات این مطلب بسته است.