16
تشکر

مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

شما تا به حال حتما با استفاده از ویژگی جدید در CSS3 فونت های مخصوص خودتان را در سایتتان استفاده کرده اید. حتما در برنامه Word هم دیده اید که بعضی از فونت ها در واقع یک شکل هستند. یعنی وقتی یکی از حروف را تایپ میکنی یک شکل به جای حرف مورد تقاضا نمایش میدهند. به این گونه فونت ها آیکون فونت گفته میشود. بوسیله آیکون فونت ها شما میتوانید بسیار ساده اشکال را رسم کنید و بزرگ یا کوچک کنید بدون اینکه به کیفیت آن لطمه بخورد. آیکون فونت ها در طراحی ریسپانسیو هم بسیار پرکاربرد هستند.
توصیه میکنم در اولین فرصت دانلود کنید. زیرا ممکن است لینک ها شکسته شوند.
در ادامه با ما همراه باشید تا مجموعه ای بزرگ از آیکون فونت ها را ببینیم.


89 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

50 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

تقریبا 150 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

تقریبا 120 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 40 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

281 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

60 عدد

171 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

47 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

تقریبا 80 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 255 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 150 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 150 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

73 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

116 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

120 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

92 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

88 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

40 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 1000 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 300 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

100 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

36 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

36 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

350 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

70 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

99 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

60 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

70 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

108 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

139 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

99 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

105 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

154 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

30 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها

بیش از 285 عدد
مجموعه بزرگی از آیکون فونت ها


نظرات این مطلب بسته است.