18
تشکر

استایل دادن به Placeholder

CSS3 - سی اس اس 3

CSS3 – سی اس اس 3

همانطور که میدانید مشخصه placeholder در input های از نوع text, search, tel و … وجود دارد و متنی کم رنگ است که زمانی که کاربر متنی را وارد نکرده است این متن نمایش داده میشود.

نحوه استایل دادن به این متن مانند زیر است:

::-webkit-input-placeholder{
  color: red;
}
:-moz-placeholder{
  color: red;  /* For firefox 18- */ 
}
::-moz-placeholder{
  color:red; /*For firefox 19+ */
}
:-ms-input-placeholder{
  color: red;
}

نظرات این مطلب بسته است.