9
تشکر

نکته کوتاه: نمایش تمیزتر آرایه در PHP

PHP – پی اچ پی

PHP – پی اچ پی

همانطور که میدانید با استفاده از تابع print_r در PHP میتوان کل یک آرایه را چاپ کرد. اما این تابع کل آرایه را به صورت خطی چاپ میکند و تشخیص خانه های مختلف آرایه را از یکدیگر سخت میکند. اما در صورتی که به ابتدا و انتهای آرایه چاپ شده تگ <pre> اضافه کنیم خود مرورگر آرایه را به صورت درختی نمایش میدهد. میتوان از تابع زیر برای اینکار استفاده کرد. حتما امتحان کنید:


function print_r_html ($array) {
?>


نظرات این مطلب بسته است.